Welkom

Graag heten we u van harte welkom op de website van de Hervormde Gemeente Baardwijk.

De Naam des Heren is een sterke toren…

Spreuken 18:10

Zo luidt het randschrift van het kerkzegel van de Hervormde Gemeente Baardwijk.

Hervormde Kerk Baardwijk

In het midden ziet u een afbeelding van een kerktoren. In vroeger tijden was aan deze toren een kerk vastgebouwd. Deze kerk bestaat niet meer. In het Baardwijkse dorpsbeeld staat wel de toren nog altijd fier overeind. U ziet hem aan de noordrand van het dorp langs de A59, ingebouwd tussen industrieloodsen. Tezamen met de begraafplaats ernaast legt de toren getuigenis af van de lange kerkgeschiedenis van Baardwijk.

Tevergeefs zoekt u vandaag de dag op ANWB-bewegwijzeringsborden de naam Baardwijk. Het eens zelfstandige dorp Baardwijk is in de loop van de tijd bij de stad Waalwijk gaan behoren. Maar de volksmond spreekt nog altijd van Baardwijk, of kortweg Bork als men de wijk Waalwijk-Oost bedoelt.

De Hervormde Gemeente Baardwijk heeft in de Waalwijkse kerkgemeenschappen en in de Protestantse Kerk in de Langstraatregio een eigen plaats en kleur. Dit blijkt onder meer uit het feit dat vanuit buurgemeenten een aantal gezinnen ervoor kiezen om met onze gemeente mee te leven als voorkeurlid of als gastlid.

Van oudsher heeft de gemeente een open confessionele signatuur. Dat betekent aan de ene kant dat wij op de grondslag van de Bijbel proberen kerk te zijn in gemeenschap met het geloof van de Kerk der eeuwen zoals dat uitdrukking gevonden heeft in de geloofsbelijdenissen (confessies) van de Vroege Kerk en van de Nederlandse Reformatie.

Aan de andere kant houdt deze open confessionele signatuur in dat wij open staan voor nieuwe vormen voor de kerkdiensten, geloofsoverdracht en gemeenschapsvorming. Voorbeelden zijn het gezamenlijk koffiedrinken na de diensten, de gesprekskringen, kindernevendiensten, de deelname aan het jaarlijkse wijkfestival Bork Totaal op de laatste zondag van augustus, de jaarlijkse Kerk- en Schoolviering in samenwerking met de Protestantse Gemeente Waalwijk en de Juliana van Stolbergschool. Ook is er een goede samenwerking met andere Protestantse Gemeenten in de regio onder andere op het gebied van jeugdwerk en diaconale zaken.